ref: refs/heads/v3.0

Çiftçiye Verilen Devlet Desteği 2023

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptıran çiftçiler için ödenecek olan tarımsal destekler belirlendi. Resmi gazetede Bakanlar Kurulu “2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” yayınlandı. Yayınlanan yazıda bu sene kayıt yaptıran çiftçilerin hangi imkânlara sahip olacağına karar verildi. “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli” ile buğdayın, arpanın, çavdarın, yulafın ve tirakelin 15 lirası mazot […]

Çiftçiye Verilen Devlet Desteği 2023

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptıran çiftçiler için ödenecek olan tarımsal destekler belirlendi. Resmi gazetede Bakanlar Kurulu “2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” yayınlandı. Yayınlanan yazıda bu sene kayıt yaptıran çiftçilerin hangi imkânlara sahip olacağına karar verildi. “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli” ile buğdayın, arpanın, çavdarın, yulafın ve tirakelin 15 lirası mazot iken 4 lirası da gübre olmak üzere toplam da 19 lira veriliyor. Çeltik, pamuk için de her dekar başına 40 lirası mazot, 4 lirası gübre olarak 44 lira veriliyor. Nohut mercimek ve kuru fasulye için dekar başına verilen ücret 14 lira mazot 4 lirada gübre veriliyor. Aspir içinde dekar başına 12 lira mazot verilirken 4 lira gübre veriliyor. Yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, dane mısır ve patates için 19 lira mazot ve 4 lira gübre olmak üzere 23 lira veriliyor. Kanola, soğan, yaş çay, fındık, yem bitkileri ve diğer ürünler için de 10 lira mazot 4 lira gübre ve nadas içinde 6 lira mazot veriliyor.

Mazot Fiyatlarına Zam Gelince Ne Olacak?

Mazot fiyatları artarsa belirtilen mazot desteklenen birim fiyatlar, Maliye Bakanlığı tarafından uygun görülen ölçüde arttırılabilecek. Toprak analizleri için verilen destek 50 dekar ve üzeri olan tarım arazileri için 50 dekar başına analiz yapılan toprak başına 40 lira destek verilecek. Organik tarım için belirlenen kategorilere göre destek miktarı 10 ila 100 lira arasında değişim gösterecek. Meyve, sebze, süs bitkileri, tıbbi hoş kokulu bitkiler, örtü altı ve çeltik için iyi tarım uygulamalarını destekleme kapsamı dâhilinde 10 ila 150 lira arasında ücret verilecek.

Balık Yetiştiriciliği İçin Verilen Destek

Aynı zamanda alabalık, çipura, levrek için de 25 kuruş destek verilmesi sağlanacak. Bitkisel alanda üretim sağlayan aile işletmesine sahip olan yerlerde dekara 100 lira verilmesi sağlanacak. Fındık üreticisi olan kişiler ise dekar başına 170 lira destek alabilecek. ” Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli” altında uyum sağlayan yerlere 170 lira ödenecek.

Fark Ödemesi Desteği Nedir?

Fark ödemeleri ise havzada yetiştirme yapan kişilere verilecek desteklerde belirlenmiş durumdadır. Bu kapsama dâhil olan ürünler ise kanolaya 50 kuruş, aspire 55 kuruş, kütlü pamuğa 80 kuruş, soya fasulyesine 60, yağlık ayçiçeğine 40 kuruştur. Dane mısıra 3 kuruş, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikaleye 5 kuruş, çeltiğe 10 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş, yaş çaya 13 kuruş ve kuru fasulyeye, nohuda, mercimeğe 50 kuruş olmak üzere her kilogram için bu ücretler ödenecek. Suyu az olan bölgeler ise nohut ve mercimek ekimi için ilave ücret alıyorken birde su az olduğu için bu ikisini ekmelerinde ilave bir ücret daha alacaklar.

Kimler Destek Programından Yararlanamaz?

Damlama sulama yapan yerler haricinde kalan dane mısır üretimlerine destek verilmeyecek. “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli” dışında kalan yerler bu mazot, gübre ve fark ödeme desteklerinden yararlanamayacak. Bu uygulamalardan kamu kurumu ve kuruluşları yaralanamaz. Gerçek kişiler ancak bu uygulamadan faydalanabilir. Çaya yapılan ödemeler ise üretme ruhsatı verilmiş araziler için mümkün olacak. İzni olmayan yerler bu uygulamadan faydalanamaz. Yüksek elektrik kaybı yaşayan illerde bulunan çiftçilerin ise desteklerine bloke konulup dağıtım şirketine iade edilecek. Bu iller Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak’ta uygulanacaktır. Bu bloke işleminden sonra kalan kısımlar çiftçiye iade edilecek.

Yem Bitkileri Desteği Nedir?

Hayvancılık yapılan bölgelerde yer alan iller ise yem bitkisi ekerlerse ilave destek alabilecekler. “Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline” dâhil olan ve çiftçi destekleme programına kayıt olan çiftçiler belirlenen ve yem olarak kullanılabilecek tek yıllık ya da çok yıllık bitkilerin hasat ve ekimi için dekar başına destek alabilecektir. Çok yıllık yem bitkisi eken çiftçiye dekar başına 90 lira verilirken, tek yıllık olanlara 60 lira verilecek. Silajlık mısır için ise dekar başına 100 lira destek ödenecek. Kuru şartlarda yetişen yem bitkileri ise 40 lira destekten yaralanabilecek. Hayvancılık yetiştirilen bölgeler için ilave %25 destek daha verilecek. Su kısıtlığı olan ve ilgili bakanlıkça tespit edilen havzalar ise fiğ, Macar fiği, burçak ve mürdümük için %50 destek alacak.

Hayvancılığa Verilen Destekler Ne Kadar?

Yetiştiricilik yapan bölgelerde buzağı ve malaklar için verilen ücret 200 lira ilavedir. Aşıları yapılan 4 aylık ve üzeri olan buzağılara 350 lira, malaklara 150 lira, soy kütüğü olan buzağılara, 500 lira, malaklara 400 lira verilecek. Yurtiçinde üretilen ve boğaların buzağılarına 50 lira, anaç olan mandalar için 250 lira, soy kütüğü olan anaç mandalara ise 400 lira olarak desteklenecek. Bakanlığın belirlediği ve yetiştiricilik alanı dediği yerlerde ek 200 lira ödeme olacak. Çoban istihdam edilmesi için 200’den fazla küçükbaş hayvanı olan işletmelere 5 bin destek verilecek. Damızlık amaçlı yetiştirilmesi yapılan anaç hayvanlara 25 lira verilecek.

 

Çiğ Süt Destekleme Programı

Çiğ süt için yapılan destekler 2020 yılında da devam edecektir. Ürettiği sütü kayıtlı süt firmalarına satış yapan satıcılar için Bakanlık tarafından belirlenen dönemlerde manda, koyun, keçi ve inek sütleri farklı olmak üzere üretici yerlere satılmasına verilen destekler değişkenlik gösterecek. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğüne (ESK) ürettikleri çiğ sütü süt tozu yaparak satan üreticilere süt üretmeleri için verilen destek devam edecek. Arı yetiştiricileri kovan başı 10 lira veriliyor, yetiştiricilerine kovan başına 10 lira veriliyor, ana arı için ise 15 lira verilecek, damızlık üretilen ana arılar için ise 40 lira destek verilecek.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.