Evinde Yatalak Hasta Bakanlara Bakıma Muhtaç Maaşı

Evinde Yatalak Hasta Bakanlara Bakıma Muhtaç Maaşı
A+
A-

Türkiye Cumhuriyeti Ana yasası hükümlerine göre Türkiye Cumhuriyeti Sosyal bir Hukuk Devletidir. Sosyal devlet olmasının gerekliliği olarak da devlet bütün vatandaşlarına eşit imkanlar sunmak ve temel yaşam haklarını sağlamakla yükümlüdür. Devlete Anayasa ile verilmiş bu hükümlülüğün yerine getirilmesi amacı ile engellilerin bakımı ve ihtiyaçlarının eksiksiz bir şekilde karşılanması Aile ve sosyal güvenlik bakanlığının görev ve sorumluluğudur. Bakanlık bu görevini bakım evlerinde yerine getirse de amaç engelli bireyin ailesinden ve toplumdan soyutlanmadan aile ortamında bakımının sağlanmasıdır. Ailenin bu bakım işlemini eksiksiz olarak yerine getirebilmesi için maddi desteğe ihtiyaç duyulabilir.

Evde Bakım Maaşı Nedir?

Her ne sebeple engelli hale gelmiş olursa olsun bakıma muhtaç hale gelmiş engelli bireye evinde bakan aile üyelerine veya akrabalara hanede yaşayan birey sayısı göz önünde bulundurulmak kaydı ile haneye giren toplam gelirin birey sayısına bölünmesi sonucunda kişi başına düşen gelirin asgari ücretin 2/3 ünden az olması durumunda bakımı yapan kişiye ya da engelli bireyin yasal vasisine ödenen aylık gelir desteğidir.

Evde Bakım Maaşı Kimlere Verilir?

Evde bakım maaşının ödenmesinde amaç engelli bireyin bakımının eksiksiz şekilde yapılmasıdır. Bu amaçla evde bakım maaşı öz yada üvey olmasına bakılmaksızın engelli bireyin Annesine, babasına, eşine, çocuklarına, kardeşlerine, amca, dayı, hala, teyze gibi yakın akrabalarına veya üçüncü dereceye kadar akrabalarına engellinin bakımının sağlanması koşulu ile verilir ve bakımın yapılıp yapılmadığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından denetlenir.

Bakım Maaşı Almak İçin Şartlar Nelerdir?

Engelli bakım maaşı almak için çeşitli şartlar mevcuttur bakım maaşı söz konusu şartların sağlanması durumunda ödenmektedir. Bu şartları şu şekilde sıralayabiliriz.

– Engelli bakım maaşına başvuru yapılabilmesi için tam teşekküllü bir devlet hastanesinden engelli kişi hakkında en az %50 oranında engelli olduğuna ve ağır engelli olarak bakıma muhtaç olduğuna dair rapor alınmalıdır.

– Engelli bakımı için alınacak raporun bir istisnası vardır. Küçük yaşta çocuklar için verilecek raporda ağır engellilik kriteri en az %50 engelli olmak ve yaşıtlarından fiziksel ya da zeka anlamında geri olmak durumudur. Söz konusu durumda değişme olup olmadığının kontrolü adına küçükler için sürekli engelli raporu verilmez 1 veya 2 yıllık rapor verilir ve bu süre sonunda hasta uzman doktorlar tarafından muayene edilir gerekirse rapor yenilenir.

– Maaş alınabilmesi için engelli bireyin bakıma muhtaç olması gerekir. Bu maddedeki bakıma muhtaçlık kriteri söz konusu bireyin yeme, içme gibi günlük ihtiyaçları ile tuvalet, banyo gibi öz bakım gereksinimlerini tek başına yerine getirememesi ve hayatını devam ettirmek için başkalarının yardımına muhtaç olması durumudur.

– Engelli kişinin bulunduğu hanede ki bireylerin toplam gelirinin hande yaşayan kişi sayısına bölünmesi de kişi başına gelir Asgari ücretin 2/3 ünden fazla olmamalıdır. (bu hesaplama yapılırken hanede sürekli olarak ikamet eden bireylerin gelirleri göz önünde bulundurulur.)

Başvuru Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşı hakkından yararlanmak isteyen kişilerin yukarıda belirtilen şartları taşımasının yanında bulundukları ildeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Başvurmaları gerekir. Başvuru sırasında talep edilen belgeler şunlardır.

– Engelli Salık Raporu ( Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış olmalı)

– 1 Adet Fotoğraf

– Bakıcı için Nüfus müdürlüğünden alınmış adrese dayalı nüfus kayıt örneği ve ikamet belgesi

– Engelli kişi ile aynı evde yaşayan bireylerden iş yeri sahibi olan varsa bu kişiye ait vergi levhası veya geçici vergi beyannamesi

– Engelliye ait taşınmaz yada kiralık mülk varsa mülkün kira kontrat örneği, söz konusu mülk boşsa muhtar tarafından mülkün boş olduğuna dair yazı

– Engelli boşanmış ise mahkemeden boşanma durumuna dair karar belgesi

Bir bakıcı Kaç Engelliye Bakabilir?

Engelli bakımında bir bakıcının sadece bir engelliye bakması esastır. Ancak çeşitli nedenlerden aynı evde iki engelli varsa aynı bakıcı iki engelliye de bakmak koşulu ile iki engelli içinde ayrı ayrı bakım ücreti alabilir. Engelli bakım ücreti sürekli bir maaş gibi düşünülmemelidir. Bakım ücreti sadece bakım hizmeti devam ettiği sürece ödenir. Engellinin rapor süresinin bitiminde engel durumunun ortadan kalkması veya engellinin vefatı gibi durumlarda bakım maaşı kesilir.

SORU VE CEVAP

Finans editörümüz bilgileri sürekli güncel tutmaktadır. Aklınıza takılan bütün soruların cevabını için soru sorabilirsiniz.

Tıkla Sorunu Sor
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.