Karşılıksız Senet Nasıl Tahsil Edilir?

Karşılıksız Senet Nasıl Tahsil Edilir?

Mal alım satım karşılığında adınıza düzenlenen senetin vadesi geldiğinde ödeyemediğinizde karşı tarafa bu durumda ne yapar? Karşılıksız Senet Nasıl Tahsil Edilir? Detaylar haberimizde..

Ödenmeyen Senet Nasıl Tahsil Edilir?

Bu durumda olan yani karşılıksız olan senetle karşı tarafın yapabileceği en iyi ihtimal bankaya başvurmak olacaktır. Karşılıksız çıkan senetin yani senetin ödenmediği durumlarda yapılacak ilk iş bankaya başvurup protesto çekmek olacaktır. Başvuru yapılan bankanın borçlu kişiye protesto çekmesini sağlayamak karşılıksız senet ile karşı karşıya kalındığı durumlarda yapılacak ilk iş olmaktadır. Ödenmeyen senet ve çekler için bankaya başvuruda bulunun  borçlu kişi için protesto çekmek alacaklının eline ne kazandırır?

Birincisi eğer olaya dahil olan üçüncü kişi varsa bu kişilere hukuken başvurabilme imkanınızı sağlar. Bir diğer nokta ise bankaların borcunu ödemeyen kişilere çektikleri protesto sonucu bu kişilerin kara listeye alınması sağlanır. Banka tarafından çekilen protesto sonucunda borçlu kişiler kara listeye alınır ki bu borçlu için kaçınılmaz bir gerçektir. Hiçbir kimse bu kara listeye kolay kolay girmek istemeyeceğinden bu yöntem oldukça caydırıcı bir yöntemdir.

Devamında ihtar çekerek kişinin bu parayı ödemesini sağlayabilirsiniz. Eğer bu iki yoldan da senetin karşılığında ödeme alamazsanız, bu durumda hukuk sistemimizde yapılabilecek en mantıklı durum icra yoluna başvurmaktır. Bankanın çektiği protesto ve senet alacaklısının kişiye çektiği ihtar ile sonuca ulaşılmazsa karşılıksız senedi tahsil etmek için icra yoluna başvurabilirsiniz. İcra takibi açtıktan sonra duruma göre bu senedin niteliğine göre icra takibine devam ettirip, klasik haciz yolunu uygulayarak senedinizi tahsil edebilirsiniz.

Senetle Kredi Verenler 2020
Senetle Para Veren Yerler Düşük Sicile Kredi 2020

Ankara,İstanbul, İzmir, Eskişehir, Kocaeli, Bursa, Adana, Konya, Samsun,Antalya ve İzmir'de senetle para veren birçok firma mevcuttur. Acil paraya ihtiyacım var dediğimizde ilk durağımız banka şubeleridir.…

İlgili İçerik

Ödenmeyen Senedin Cezası Nedir?

Ödenmeyen senedin aslında aktif bir cezai yaptırımı söz konusu değildir. Eğer bir senediniz varsa imzalı düzenlediniz ve bu senedin vadesi geldi, bu senedi ödemediniz. Bu durumda hakkınızda yapılacak işlemler icra takibidir. Klasik bir icra takibinin devamında, eğer para ödemesi yapılamıyorsa  haciz işlemlerine geçilecektir. Senedin zamanında ödenmemesi durumunda borçlunun işyerine ve evine haciz gelebilir. Bu sırada eğer borçlunun üzerine kayıtlı bir mal varsa bu mallar haczedilecektir, eve veya işyerine alacaklı tarafından haciz işlemi için kişiler gelebilecektir.

Ancak bunun dışında herhangi bir para cezası veya hapis cezası gibi yaptırımlar söz konusu değildir. Sadece masraflar  ile birlikte  toplam borç ödemesinin yapılması sağlanacaktır. Karşılıklı düzenlenen ve imzalanan senetlerin karşılıksız olduğu yani  ödenmediği durumlarda borçlu kişi doğrudan hapse atılmaz. Borç nedeniyle hapis zaten yasalarda olan bir şey değildir. Yalnızca icra sırasında, eğer kendi rızanızla icra yetkililerine ödeme günü taahhüt verir, bu taahhütü yerine getirmeyip verilen günde borcunuzu ödemezseniz bu durumda taahhütü ihlal suçunu işlediğiniz için hakkınızda açılacak dava sonucunda hakim ceza öngörebilir.

Ödenmeyen Senet İçin İhtar Nasıl Çekilir?

Düzenlenen senedi ödemedik ve vadesi geldi. Bu durumda alacaklı tercihen bankaya gidip, bu senedi ibraz edip, protesto çekilmesini istemekle birlikte yapacağı ikinci işlem ihtar çekmektir. İhtar çekmeyi noterden yapabilirsiniz. Ödenmeyen senet banka tarafından protesto çekildikten sonra notere giderek, borçluya  ihtar çekebilirsiniz. Çünkü ancak yasal şartları bu şekilde sağlayabilirsiniz. Senedin vadesinin ne zaman geldiği,  ne kadarlık bir senet olduğu, ne zaman ödenmediği ile ilgili tüm hususların yer alması gerektiği şekilde ihtarnamenizi çekebilir ve bu şekilde senedin borcunun kapatılmasını sağlayarak talep edebilirsiniz. Noter kanalıyla bu ihtarı da çektikten sonra hala borcu tahsil edemediyseniz icra yoluna başvurabilirsiniz.

Özetle karşı tarafa ihtar çekerken dikkat etmeniz gereken şeyler birinci bu ihtarı mutlaka noterden çekmiş olmanız gerekliliğidir. İkinci nokta ise ihtarın içerisinde bütün bilgiler yer almakla birlikte vadenin ne zaman dolduğu, borcun miktarı ne kadar olduğu da yer almalıdır. Kısacası borçluya noter aracılığıyla çekilen ihtarın içeriğinde tüm bilgiler ile birlikte, borcun vadesinin ne zaman dolacağı ve borç miktarı yer almalıdır. Bu şartları taşıyan ihtarı çektikten sonra eğer yine ödeme yapılmazsa, bu durumda klasik icra yoluna başvurabilirsiniz.

Vadesinde Ödenmeye Senede Faiz Uygulanır mı?

Ödenmeyen her borca olduğu gibi burada da senede faiz uygulanacaktır. Ancak burada ince bir nokta vardır. Senet düzenleme ve borç alacaklı ilişkisi hukuk sistemimizde biraz daha farklı uygulamaya sahiptir. Ticari hayatın vazgeçilmezleri arasında olan senet, senede uygulanacak olan  faiz yasal faizden daha fazla orana sahip olan reeskont faiz uygulanmaktadır. Bu ne demek yani faizin üzerinde bir faiz ödeyecek olunmasıdır. Vadesi dolan ve ödemediğiniz senedin icra takibine geçildiği takdirde ödeyeceğiniz faiz her geçen gün artacağından borcunuz katlanarak devam edecektir. Bu durumda da ödeyeceğiniz faiz oranı diğer borçlar ile birlikte size ödettirilecektir. Senedi zamanında ödemediğiniz takdirde icra takibine düşen senedin diğer masraflar ile birlikte icra masrafları, avukat vekalet masrafları ve ücretleri de ekleneceği için ödenecek meblağ artacaktır. Yasal faizin üzerinde bir faiz ödeneceği için kapatacağınız borcunuz daha fazla olacaktır.

YORUMLAR

  1. blank Suleyman dedi ki:

    Senetle kıredi almak istiyorum