ref: refs/heads/v3.0

Tarım Makineleri için Hibe Kredi Kullanımı

Tarım makineleri için hibe kredi kullanmak istiyorsanız nereye, nasıl başvuru yapabileceğinizi; tarım makine teçhizat kredi desteğinin şartlarını ve diğer tüm ayrıntılarını yazımızdan inceleyerek bilgi edinebilirsiniz.

Tarım Makineleri için Hibe Kredi Kullanımı

Tarım makinesi almak için hibe kullanmak, devlet tarafından çiftçilere verilen destekler kapsamında mümkün olmaktadır. Milli Tarım Projesi kapsamında sunulan destekler sayesinde bu hibeden yararlanan çiftçiler, tarım araçlarının alımı konusunda zorlanmamaktadır. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOSGEB, TKDK ve Ziraat Bankası eliyle devlet hibeleri verilebilmektedir. Verilen hibeler, belirli oranlarda olup, alınan kanala göre değişen özelliklere sahiptir.

Devlet Destekli Hibelerin Özellikleri

Devlet destekli hibeler, ilk olarak genç çiftçilere verilen destekler bazında gündeme gelmiştir. Yatırım destekleri başlığı altında da kullanıma sunulan hibeler, %50 oranı ile verilmektedir. Milli Tarım Projesi ile gündeme gelen hibe destekleri, farklı bölgelere, farklı araçlar için ve farklı miktarda verilmektedir. Her ne kadar desteğin oranı %50 olarak kalsa da, bulunduğu bölgeye ve yetiştirilmesi planlanan ürüne göre değişiklik gösteren miktarlara sahiptir.

Tarım Makineleri Desteğinde Öncelikli Bölgeler

Tarım makineleri konusunda verilecek destekte öncelik durumuna sahip şehirler şu şekilde sıralanabilir:

 • Aksaray
 • Erzurum
 • Ardahan
 • Afyon
 • Amasya
 • Çanakkale
 • Burdur
 • Çankırı
 • Bursa
 • Elazığ
 • Isparta
 • Konya
 • Kahramanmaraş
 • Kütahya
 • Giresun
 • Mardin
 • Tokat
 • Muş
 • Malatya
 • Uşak

Belirtilen iller, özellikle kırsal bölgeler, tarım makineleri desteği anlamında önceliklidir. Bölgelerin şehir merkezinden çok kırsal bölgelerine yardımda bulunulması ve desteğin öncelikli olarak kırsal bölgelere verilmesi sağlanır.

[benzeryazi pid=1055]

KOSGEB Makine Desteği Hibesi Almak

KOSGEB’den tarım makinesi desteği almak için işletmecilerin hali hazırda tarımla ilgileniyor olmaları gerekmektedir. KOSGEB tarafından verilecek hibeye başvurmanın ilk şartı, KOSGEB kurslarına katılmaktır. Bu kurslara katılarak elde edilecek sertifika ile hibe kredi başvuruları alınmaktadır. Küçük çapta tarımla ilgilenen çiftçiler, kurslara katıldıkları sırada ellerinde mutlaka yapmak istedikleri projeye dair fikirler bulunmalıdır. Bu proje, o an üretmekte oldukları ürünü değiştirmek, tarım alanını değiştirmek ya da büyütmek, başka bir tarım sektörüne geçmek şeklinde olabilir. Bunun dışında kişiler, eğer akıllarında bir proje yoksa, KOSGEB desteklerinden yararlanamamaktadır.

KOSGEB tarım makinesi hibelerinden yararlanmak isteyen çiftçiler, öncelikle ellerindeki materyalleri raporlamalıdır. Sonrasında KOSGEB internet sitesine kayıtlarını yaptırarak KOSGEB kurslarına başvurmalıdır. KOSGEB kursları, 81 ilin tamamında açılmaktadır. Yaklaşık 6 ay süren bu kursların sonunda çiftçiler, yapacakları işleri projelendirmeyi ve proje sunmayı öğrenmiş olarak kursu tamamlamış olurlar. Sonrasında çiftçilerden, yapmak istedikleri işi proje halinde sunmaları istenir. Sunumun 3 defa üst üste reddedilmesi halinde çiftçi, aynı sunum ile tekrar hibe desteğine başvuramaz.

Projenin heyet tarafından kabul edilmesi halinde kişiler, yapmak istedikleri projenin makine ve gerekli eşya listesini çıkarır. Projenin kabul edilmesinde en önemli husus, makinelerin ve gerekli teçhizatların detayları ile anlatılması, alınması gereken her bir ürünün alınacağı yer, maliyeti ve tahmini satış fiyatının belirlenmesidir. Bunun yanında 1 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık hedefler de belirlenmeli, kişilerin planlarının olduğu heyet üyelerine aksettirilmelidir.

Projenin kabulünün ardından kişiler, projelerini hayata geçirmek için gerekli makineleri ve materyalleri almaya başlamalıdır. Makine alımı, kesinlikle hibe ön onayından sonra yapılmalıdır. Projenin kabul edilmiş olması, hibe için onay verileceği anlamına gelmez. Hibe ön onayı alınmadan makine alımına başlanması durumunda, hibe onayı gelmezse büyük bir maddi sıkıntı yaşanabilir. Materyal alımlarında elde edilen faturalar atılmamalı, alım yapılan yerlerin bilgileri ile birlikte bir dosyada toplanmalıdır. Alımların tamamından KOSGEB haberdar edilmeli, hibe onayının ardından alınan makinelerin ücretleri ödenmelidir.

KOSGEB Makine Hibesine Başvuruda İstenen Belgeler

KOSGEB tarım makinesi hibesi için istenen evraklar şöyle sıralanabilir:

 • C. nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • KOSGEB eğitimlerinden alınmış başarı belgesi
 • Girişimcinin o anki iş durumunu belgeler nitelikte evrak
 • KOSGEB bilirkişi tarafından yapılan değerlendirmenin raporu
 • KOSGEB veri tabanına çiftçi tarafından yapılan kaydın belgesi
 • Çiftçinin faaliyetlerini yürüttüğü bölgenin tapusu veya kira kontratı
 • İşletmenin ya da çiftliğin son 3 yıla ait gelir tablosu
 • Yapılması planlanan projenin detaylarını bildiren ayrıntılı plan

KOSGEB Makine Teçhizat Kredileri

KOSGEB makine kredileri kapsamında alınacak makineye, yapılacak tarımsal faaliyete ve ihtiyaç duyulan miktara göre hibe yerine kredi verilmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu kapsamda verilen krediler, şu şekilde sıralanabilir:

 • İşletme başına 300.000 TL üst limitli kredi: İşletmeniz için kredi kullanmak istediğinizde, bankalara başvurmanız halinde, kredinin sadece faizini KOSGEB ödemektedir. Tarım için gerekli materyalleri almak amacıyla kredi başvurusu yaptığınızda kredinizin yalnız faizi için 300.000 TL limit belirlenmiştir. Bu kapsamda yalnız faizi 300.000 TL’ye tekabül eden kredileri kullanabilirsiniz. Bu kapsamda yaklaşık olarak 500.000 TL’lik tutarda kredi kullanma şansınız bulunmaktadır.
 • Sıfır faizli düşük miktarlı kredi: Düşük fiyatlı hafif makinelerin alımı durumunda 30.000 TL limite kadar faizsiz kredi imkanı sunulmaktadır.
 • Altı ay geri ödemesiz, kalan miktar 3 ayda bir eşit taksitli ödemeli kredi: Bu kredinin tutarı, alınacak makineye göre değişiklik göstermektedir.

[benzeryazi pid=7940]

TKDK Desteği İle Traktör Almak

TKDK traktör desteği belirli alanlar için verilmektedir. Bu alanlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Çiftlik faaliyetlerini çeşitlendirmeyi hedefleyen projelerde traktör desteği sağlanmaktadır. Örneğin alan genişletme, alanda yetişen ürün yelpazesini genişletme gibi faaliyetler için traktör desteği sağlanabilmektedir.
 • Et üreten tarımsal işletmeler de traktör hibesinden yararlanabilmektedir.
 • Süt üreten işletmelere traktör hibesi verilmektedir.

Bu programlar dahilinde başvuruda bulunan çiftçiler, traktör tutarının %50 ile %60’ı arasında bir hibe ile traktör alımı yapabilmektedir. Bunun yanında hibe alan çiftçiler, KDV’den de muaif tutulmaktadır.

TKDK Traktör Hibesi Başvuru Şartları

TKDK’dan traktör hibesi alma koşulları şu şekilde sıralanabilir:

 • Başvuru yapan kişinin 65 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir.
 • Başvuran kişinin hedeflediği proje kapsamında çalıştıracağı/ çalıştırmakta olduğu eleman sayısı 250’nin altında olmalıdır.
 • Başvuran kişinin o anki işletmesinin yıllık cirosu 40.000 TL’nin üzerinde olmamalıdır.

Bu şartları sağlayan kişiler TDK traktör hibesinden yararlanabilmektedir. Bunun yanında traktör hibesi, yalnızca işletmesinde değişiklik yapmak isteyen kişilere verilmektedir. Bunun için hibenin alınmasından sonra üretimin artacağının taahhüt edilmesi gerekmektedir. Üretimde ve çeşitlilikte meydana gelecek artışın, hedeflenen oranın altında kalması, TKDK’dan alınabilme ihtimali olan diğer desteklerin önünü kapatmaktadır.

Ziraat Bankası Ekipman Destekleri

Ziraat Bankası çiftçi makinesi destekleri kapsamında düşük faizli krediler, ödeme kolaylıkları ve faiz kısmında hibe kullanılan kredi destekleri imkanı sunulmaktadır. Bunun için kişilerin, çiftçilik yaptıkları bölge ile ilgili bir hedeflerinin olması, tarımsal faaliyetlerini arttırmak istemeleri gerekmektedir. Aynı tarımsal faaliyetlerin devamı durumunda desteklerden yararlanma ihtimali düşecektir. Ziraat Bankası çiftçi desteklerinden yararlanmak için istenen belgeler şöyle sıralanabilir:

 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Çiftçilik belgesi
 • İşletmenin veya tarlanın bulunduğu arazinin tapusu veya kira kontratı
 • Kredilere gösterilecek teminatlara ait tapu ve belgeler
 • İşletmenin son 3 aya ait gelir tablosu

Bahsedilen belgelerin hazırlanması halinde, uygun bir proje ile yapılmak istenen anlatılırsa, Ziraat Bankası tarafından hibe ve kredi destek hizmetleri sunulacaktır.

[benzeryazi pid=5938]

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.