Yeni kredi kanunu

2019 ihtiyaç, konut, otomobil kredisi ve banka kredi kartları hakkında kanun, yasa ve yasal düzenlemeler hakkında detayları öğrenebilirsiniz.

Yeni kredi kanunu

Yeni kredi kanunu ve kredi kartı düzenlemesi

BDDK tarafından Tüketici kredileri ve  kredi kartlarıyla ilgili düzenleme kanunu ile ilgili detaylı  bilgilere yer verdik. Yeni kredi kanunu ile tüketici kredilerine kredi kartlarında olduğu gibi üst limit sınırlandırılması ile gelirin 3 ya da 4 katı kadar kredi alımı  düzenlemesi getirilecektir. Konut kredilerindeki üst limit uygulaması şimdilik devam edecek olup, otomobil gibi tüketici kredilerinde üst sınır gelirin 3 yada  katı şeklinde olacaktır. Ayrıca aidatsız kartların limitleri yükseltilecektir. Yalın kartlardaki taksit uygulaması şu an için düşünülmemektedir. 2016 yılı itibarıyla isteyen herkes istediği kadar tüketici kredi kullanamayacaktır. Yeni düzenlemelerine göre kredi çekmek isteyen kişilerin kredi notlarına ve gelirlerine göre limit belirlenecektir. Takipteki kredilerin artması BDDKyi harekete geçirdi. Artık aylığa göre ihtiyaç kredisi verilecektir. Ayağını yorganına göre uzat modeli çalışmaları ile ihtiyaç kredisi kullanıcıları için sınırlandırma getiriyor.

KREDİ KARTLARI KANUNU

Bunun yanı sıra yeni kredi kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurulu olan BDDK tarafından kredi kartı kullanımlarına yönelik yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bir ödeme aracı olan kredi kartları kullanımı son zamanlarda artış göstermektedir. Ödeme kolaylığı  açısından tercih edilen kredi kartları ile tüketim fazlalaşmış taksitlerin çokluğu nedeniyle aile bütçeleri zarar görmeye başlamıştır. İhtiyaçlar çoğaldıkça ticaret ve mağazacılık sektöründe kullanımı oldukça yaygınlaşmıştır.2016 kredi kartı yasası ile kredi kartı kullanıcıları kısıtlansa da taksitlendirme imkanı karşısında kart kullanıcıların sürekli ödeme aracı olarak kullanılmaya devam etmektedir. Kredi kartının yanlış kullanılması ve çok taksitlendirmeler nedeniyle üstüne eklenen faiz oranları ile  birlikte bir çok insan mağduriyet yaşamaktadır.

BDDK tarafından kredi kartı kullanılmasının kısıtlanmasına yönelik düzenlemeler ile bilinçsizce kart kullananlar için önlemler alınmaktadır. Hesaba uygun olmayan harcamalar nedeniyle bir sorun teşkil eden kredi kartları kullanımına yönelik düzenlemeler ile BDDK kredi kartı ve nakit çekim işlemlerinde 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren taksitlendirmeleri 9 ay ile sınırlandırmıştır. Daha önceden 12 ay  olan taksitlendirme vadesini 9 aya indiren BDDK telekomünikasyon gıda ve akaryakıt taksit uygulamalarını kaldırmıştır. Altın alımlarındaki taksit uygulamasının kaldırmış 10 ay sonra geriye dönülmüş ve 4 taksit sınırlandırılması getirilmiştir.

Kredi kartı kullanımı için değişikliklerden birisi de ,BDDK  E-ticaret kanunu düzenlemesidir. Bu düzenlemeler ile E-ticaret üzerinden alıveriş yapanlara 1 mayıs itibariyle güvenlik sertifikası çıkartılması şartıdır.

Taslağa göre İnternet ortamında yapılan alışveriş sitelerinin adları ticaret siciline kayıt edilecektir. Alışveriş yapıldığında verilen siparişlerden doğan tüketici vergisini ve teslimat masraflarını ne kadar ödeneceğini görebilecektir.

Yapılan alışverişler için Elektronik satış sözleşmesi düzenlenecektir. Alıcıya satış sözleşmesi siparişi ile beraber gönderilecektir. Alınan bu önlemlerle, BDDK yeni düzenlemeler ile kullanıcıların, yanlış kredi kartı kullanımını önlemeyi amaçlamaktadır.

2017 YILI KREDİ SİCİL AFFI YASASI RESMİ GAZETE METNİ

Bildiğimiz üzere, Türkiye’de ekonomiye ilişkin mevzuat her gün değişebiliyor. BBDK’nın internet sitesinden Bankacılık veya krediler kanunu incelerseniz, üzerinde ne kadar düzeltme yapıldığını görüntüleyebilirsiniz. Kara listeden çıkmak isteyen vatandaş için 2017 yılında yeni bir düzenleme yapıldı ve kredi sicil affı yasası yürürlüğe kondu. Bu yasa ile sicili bozuk olan vatandaşın, borcunu yapılandırmasına imkan tanındı. Resmi Gazete’de yayımlanan sicil affı yasasının ilgili maddeleri aşağıdadır.

MADDE 33 – 22/1/2009 tarihli ve 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrı nakdî kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayabilir.

(2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.”

Sicili bozuk olmasına rağmen kara listede ki vatandaşın bankadan kredi kullanması bankaya ceza verdirmiyor ancak, vatandaş bu yasanın yürürlüğe girmesiyle, Devlet’in herkesin borcunu ödeyeceğini ve bankalara hiç borçsuz olarak yeniden kredi çekilebileceğini düşündü. Ancak durum böyle değil. Borcunu yapılandır, öde ve tekrar kredi çek.


YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.