Sicil Affı 2023 Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sicil Affı 2023 Başvurusu Nasıl Yapılır?
16.01.2017
A+
A-

Sicil Affı, yargılanma veya hüküm giyme durumlarında kişilerin cezalarının affedilmesidir. Bu süreçte kimlerin başvurabileceği, başvuru aşamalarında hangi belgelerin isteneceği ve başvuru sürecinin nasıl işlediği gibi pek çok soru gündeme gelmektedir. Bu yazıda, Sicil Affı hakkında merak edilen pek çok konuyu ele alacağız. Hangi suçların silinebileceği, affın sonucunda hangi hakların elden çıkarılabileceği gibi pek çok soruya cevap vereceğiz. Ayrıca, Sicil Affı başvurusu yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar da yazımızda yer alacak. İşte, Sicil Affı hakkında bilmeniz gereken her şey!

Sicil Affı Nedir Ve Kimler Başvurabilir?

Sicil affı, hükümlülerin cezasından kurtulmak ve suç kaydının temizlenmesi için bir yasa düzenlemesidir. Bu düzenleme, suçluluğunu kabul eden veya mahkum olan kişilerin belirli şartlarda yaptığı başvurular sonucunda gerçekleşir. Ancak her suçlu bu haktan yararlanamaz.

Başvuru yapmak isteyen kişilerin öncelikle, hapis cezası başta olmak üzere verilen cezanın niteliği ve süresi gibi bazı şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, suç kaydı temizlenebilecek suçların da belirli bir sınırlaması vardır.

Sicil Affı’nın Yararlanılabilecek Suçlar
Hırsızlık
Uyuşturucu suçları
Ehliyetsiz araç kullanma
Trafik kazası sonucu ölüme veya yaralanmaya sebep olma
Yaralama

Bu suçlar dışında özellikle kamu düzenini bozan ve kasten işlenen suçlar için sicil affı imkanı bulunmamaktadır. Başvuruda bulunmak isteyen kişilerin bu konuda danışmanlık alması ve gerekli bilgilere sahip olması önemlidir.

Başvuru sürecinde istenilen belgeler genellikle mahkeme kararı, tutuklama kararı, hüküm orijinal nüshaları, güncel adli sicil kaydı gibi belgelerden oluşmaktadır.

 • Sicil affı başvurusu yapmadan önce kişilerin tüm bu bilgileri doğru bir şekilde edinmesi ve gerekli bilgileri hazırlaması gerekmektedir.
 • Başvuruda eksik evrak veya yanlış bilgi sunulması, başvurunun reddedilmesine neden olabilir.
 • Dolayısıyla, başvuruda bulunacak kişilerin bu konuda titiz ve dikkatli davranması büyük önem taşımaktadır.

Başvuru Aşamasında İstenecek Belgeler Nelerdir?

Sicil Affı başvurusu yapmanın ilk adımı hangi belgelerin gerektiğini bilmektir. Bu yazımızda sizlere başvuru aşamasında istenecek belgeler hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Başvuru yapacak bireylerin, kimliklerini kanıtlamak için yasal bir kimlik belgesi sunmaları gerekmektedir. Bu belgeler arasında nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi bulunabilir. Sicil affı başvurusunda bulunan kişinin hangi suçu işlediğine bağlı olarak, ilgili mahkemelerden belirli belgeler istenir.

 • Noter onaylı mahkeme kararı: Suçun ağırlığına göre, mahkeme kararının noter onaylı ve aslı gerekmektedir. Örnek olarak, bir kişi cinayet suçundan dolayı affa başvuruyorsa, noter onaylı mahkeme kararı sunması gerekmektedir.
 • Adli sicil kaydı: Başvuru yapacak bireyin doğrudan ilgisi bulunan suça ilişkin adli sicil kaydı gereklidir. Örneğin, bir kişi trafik suçu işlemişse, trafik suçuna bağlı adli sicil kaydını sunması gerekmektedir.
 • Belge ücreti: Sicil affı başvurusu için belirli bir ücret tahsil edilir. Başvuru ücreti ile birlikte banka dekontu belgesi de sunulması gerekmektedir.

Başvuru aşamasında istenecek belgeler, suçun ağırlığına, varsa mahkeme kararına ve diğer faktörlere göre değişebilir. Bu yüzden, başvuru yapmadan önce ilgili mercilere danışmakta fayda vardır.

Belge AdıNe İçin?
Noter Onaylı Mahkeme KararıSuçun ciddiyetine bağlı olarak istenir.
Adli Sicil KaydıBaşvuruyu yapan kişinin doğrudan ilgili olduğu suça bağlı olarak istenir.
Banka DekontuSicil affı ücreti ödemesinin kanıtı olarak istenir.

Sicil Affı Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Sicil affı, kişinin geçmişte işlediği suçlarının cezasını ödemesinin ardından silinmesi sürecidir. Sicil affından yararlanmak isteyen kişiler, başvurularını yaparak bu sürece dahil olabilirler. Ancak, başvuru süreci oldukça hassas ve dikkatli şekilde yürütülmelidir.

Sicil affı başvuru sürecinde, başvuru sahibinin kimlik bilgileri ve suç kayıtları dikkatlice incelenir. Ardından, başvuruda belirtilen suçlar hakkında daha detaylı bilgi alınır. Başvuru sürecinin doğru şekilde yürütülmesi için, başvuru sahibinin belgelerinin eksiksiz ve doğru şekilde sunulması oldukça önemlidir.

Başvuru SüreciBelgeler
Sicil kaydı alınmasıNüfus cüzdanı, adli sicil kaydı
Başvuru formunun doldurulmasıBaşvuru formu
Gerekli evrakların sunulmasıMahkeme kararları, adli sicil kaydı, ödeme makbuzları vb.
 • Başvuru sırasında, başvuru sahibinin tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olmalıdır.
 • Gerekli belgeler ve evraklar titizlikle hazırlanmalıdır.
 • Başvuru süreci doğru bir şekilde tamamlandığında, başvuru sonucu en geç üç ay içinde açıklanır.

Sicil affı başvurusu kabul edildiğinde, kişinin geçmişte işlediği suçlar silinir ve bu suçlara ilişkin kayıtlar artık bulunmaz. Bunun yanı sıra, kişiye bazı haklar tanınır ve bu haklar geri verilir. Ancak, sicil affı başvurusu reddedildiğinde, kişinin daha sonra başvuru yapabilmesi için belirli bir süre beklemesi gerekebilir.

Bu nedenle, sicil affı başvurusu yapmak isteyen kişilerin süreci doğru bir şekilde tamamlamaları oldukça önemlidir. Bu süreçte, belgelerin eksiksiz hazırlanması ve başvuru formunun doğru şekilde doldurulması gerekmektedir. Başvuru sonrasında, başvurunun kabul edilip edilmediği en geç üç ay içinde açıklanacaktır. Sicil affı başvurusu reddedildiğinde ise belirli bir süre sonra yeniden başvuru yapılabilir.

Ret Edilen Başvuruların Nedenleri Nelerdir?

Sicil Affı, suçlu bir kişinin suç kaydını temizleme sürecidir. Bu süreçte kişinin suç kaydındaki bilgiler silinir ve böylece geçmişteki suç kaydından kurtulunabilir. Hükümetlerin Sicil Affı kanunlarının amacı, belli bir süre sonra hafif suçları işleyen ve topluma entegre olma fırsatı verilen insanları tekrar topluma kazandırmaktır.

Buna rağmen, her başvuru kabul edilmez ve bazı durumlarda başvurular reddedilir. Bu durumun birçok nedeni vardır. Birinci neden, başvuru sahibinin geçmişte yaptığı suçların ağırlığıdır. Eğer suçlar ağır ise, başvuru kabul edilmez. İkinci neden, başvuru sahibinin geçmişteki tutumlarına ve eylemlerine dair eksik veya yanıltıcı bilgi vermeye çalışmasıdır.

Bunun yanı sıra, başvuru sahibinin başka bir suç failleriyle bağlantısı vardır veya halen başka bir soruşturma veya hukuki işlem devam etmektedir. Bu gibi durumlar başvurunun reddedilme nedenleri arasındadır ve genellikle Sicil Affı başvurusunun ön koşulları arasında yer alır.

Başvuru Reddinin NedenleriAçıklama
Suçların ağırlığıEğer başvuru sahibinin geçmişte işlediği suçlar ağır suçlar ise, başvuru kabul edilmez.
Yanıltıcı BilgiBaşvuru sahibi, geçmişteki tutumları ve eylemleri hakkında eksik veya yanıltıcı bilgi vermeye çalışırsa başvuru reddedilir.
Başka soruşturma ya da hukuki işlemBaşvuru sahibi hakkında halen devam eden başka bir soruşturma veya hukuki işlem varsa başvuru reddedilir.

Bu nedenlerden dolayı başvuru sahipleri Sicil Affı başvuru aşamasında çok dikkatli olmalı ve yetkililere doğru ve eksiksiz bilgi vermeye özen göstermelidirler. Reddedilen başvuruların yenilenmesi mümkündür ancak başvuru sahibinin eksiklerini düzeltmesi ve itiraz sürecini başlatması gerekmektedir.

Sicil Affı İle Silinebilecek Suçların Çeşitleri Nelerdir?

Sicil affı, kişinin önceden işlemiş olduğu suçlarını sabıkası adı altında tutulmasını engelleme yöntemlerinden biridir. Bu yöntem, birçok kişinin hayatını olumlu yönde etkilemektedir. Ancak, sicil affı uygulamasından faydalanmak için belirli koşulları yerine getirmek gerekmektedir. Sicil affından yararlanmak için hükümlü veya tutuklu olmamak, suçtaki görevi tamamlamış olmak, cezayı çekmiş olmak gibi şartlar aranmaktadır.

Sicil affı ile silinebilecek suçların başında, hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama gibi suçlar gelmektedir. Ancak, kasten adam öldürme, çocuk istismarı gibi suçlar affı uygulaması ile silinememektedir. Ayrıca, verilen cezaların süreleri de suçun affedilmesi için önemlidir. Örneğin, 5 yıl süreli hapis cezası alan bir kişi, cezasını tamamladıktan sonra sicil affı uygulamasından faydalanabilir.

Silinebilecek SuçlarSilinebilemeyecek Suçlar
HırsızlıkAdam öldürme
DolandırıcılıkÇocuk istismarı
YaralamaTaciz

Sicil affı, kişinin geçmişte işlediği hataları silerek, yeniden başlama imkanı sağlamaktadır. Ancak, affa uğrayan suçlar, tekrar işlendiği takdirde cezalandırılacaktır. Bu nedenle, kişilerin affından önce, kendilerinde bir suistimal durumunun olmadığına emin olmaları gerekmektedir.

Sicil Affı Sonucu Elden Çıkarılan Haklar Nelerdir?

Sicil Affı, Türkiye’de hüküm giymiş olan suçlardan dolayı kişinin cezaevinde yatmış olması ya da tutuklu olarak yargılanması durumlarında, suçun işlenmesinden sonraki belirli süreler geçtikten sonra, bazı haklarından feragat ederek cezasının iptali yoluyla silinmesine denir. Peki, Sicil Affı sonucu elden çıkarılan haklar nelerdir?

Bir kişi, Sicil Affı sonucu elinden çıkarılan hakları geri alabilmesi için yeniden başvurması ve yeniden yargılanması gerekmektedir. Ancak bazı hakların geri alınması mümkün değildir. Mesela, kamu görevine atanma hakkı, bazı kamu hakları, askerlik yapma hakkı gibi haklar, ne yapılırsa yapılsın geri verilemez.

Sicil Affı Sonucu Elden Çıkarılan Haklar:Açıklama:
Seyahat ÖzgürlüğüBundan sonraki süreçte, Schengen vizesi almadan birçok ülkeye gidebilirsiniz.
İş ve İstihdam HakkıYeniden iş hayatına atılabilir ve devletin iş fırsatlarına başvuru yapabilirsiniz.
Oy Kullanma HakkıSeçimlere katılabilir ve oy verebilirsiniz.

Ancak diğer bazı haklar, Sicil Affı sonucunda geri alınabilir. Mesela, ehliyet iptal edilmiş olan bir kişi, Sicil Affı sonucu ehliyetine yeniden kavuşabilir. Bunun için öncelikle sürücü kursuna gitmesi ve sınavı geçmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, Sicil Affı sonucunda sabıkası silinen bir kişi, vergi borcunu da ödeyerek borcundan kurtulabilir.

Sicil Affı sonucu elden çıkarılan haklar ve geri alınabilecek bazı haklar vardır. Ancak unutulmamalıdır ki, Sicil Affı başvurusu yapan kişinin durumu ve dosyası, herhangi bir suça karışma ihtimaline karşı dikkatli bir şekilde değerlendirilmektedir. Bu nedenle, Sicil Affı başvurusu yapacak olan kişiler, dikkatli davranarak gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayıp başvuru sürecine dahil olmalıdırlar.

Sicil Affı Başvurusu Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler.

Sicil affı, devlet tarafından belirli suçlarda yapılan bir haktır. Bu hak sayesinde geçmişte işlediğiniz suçlar kayıtlardan silinir ve size bir şans daha verilir. Sicil affı başvurusu yaparken bazı önemli noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir.

İlk olarak, başvuru sürecinde istenen belgeleri tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlamanız gerekmektedir. Bu belgeler arasında Nüfus cüzdanı fotokopisi, Adli sicil kaydı, vergi kaydı, ve daha birçok belge yer almaktadır. Belge eksikliği nedeniyle başvurunuzun ret edilmesi oldukça yaygındır.

 • Sicil Affı başvurusu yapmadan önce, ilgili mevzuatı ve kanunları iyice araştırmanız oldukça önemlidir. Böylece başvurunuz sırasında karşılaşacağınız sorunları daha iyi yönetebilirsiniz.
 • Bunun yanı sıra başvuru süreci içerisinde doğru bir avukat bulmanız da oldukça önemlidir. Avukatınız size bu süreçte doğru yönleri gösterecek ve sürece hakim olmanıza yardımcı olacaktır.
 • Başvuru sürecinde sabırlı olmanız gerektiğini unutmayın. Uzun bir süreç olabilecek başvurunuzun sonucu ne olursa olsun, moralinizi bozmamalı ve sürece her zaman pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmalısınız.
Sicil Affı İle Silinebilecek Suçların ÇeşitleriSicil Affı Sonucu Elden Çıkarılan Haklar
HırsızlıkPasaport çıkarma
Cinsel saldırıDevlet memuru olma hakkı
Uyuşturucu kullanımıFirma ortağı olma

Sonuç olarak, Sicil affı başvurusu yaparken belgelerinizi eksiksiz hazırlamanız, ilgili kanunları araştırmanız ve doğru bir avukat bulmanız oldukça önemlidir. Bu süreci sabırlı ve pozitif bir şekilde yöneterek, kayıtların temizlenebilir ve yeni bir hayata adım atabilirsiniz.